عامل اول ، عوامل عمومى

به طور کلى عواملى وجود دارد که تواریخ را دچار تحریف مى کند، اختصاص به حادثه ی عاشورا ندارد .

مثلا همیشه اغراض دشمنان، خود، عاملى است براى اینکه حادثه اى را دچار تحریف کند. دشمن براى اینکه به هدف و غرض خود برسد، تغییر و تبدیلهایى در متن تاریخ ایجاد و یا توجیه و تفسیرهاى ناروایى از تاریخ مى کند.

از همان روز اول چنین تبلیغاتى شروع شد. مسلم که به کوفه می آید، یزید ضمن ابلاغى که براى ابن زیاد جهت حکومت کوفه صادر مى کند، مى نویسد: مسلم پسر عقیل به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است ! برو و او را سرکوب کن . وقتى مسلم گرفتار مى شود و او را به دارالاماره ی ابن زیاد مى برند،  ابن زیاد به مسلم مى گوید: پسر عقیل ! چه شد که آمدى به این شهر، مردم وضع مطمئن و آرامى داشتند، تو آمدى آشوب کردى، ایجاد اختلاف و فتنه انگیزى کردى ! مسلم هم مردانه جواب داد: نه، آمدن ما به این شهر ابتدایى نبود . مردم این شهر از ما دعوت کردند، نامه هاى فراوان نوشتند و آن نامه ها موجود است . و در آن نامه ها نوشته اند پدر تو، زیاد، در سالهایى که در اینجا حکومت کرده، مردم  خوب را کشته،  و انسان های بد را بر انسان های خوب مسلط کرده و انواع ظلمها و اجحافها را بر مردم  روا ساخته است . از ما دعوت کردند براى اینکه عدالت را برقرار کنیم.

ما براى برقرارى عدالت آمده ایم  و حکومت اموى براى اینکه تحریف معنوى کرده باشد، از این جور قضایا زیاد گفت، ولى تاریخ اسلام تحت تاثیر این تحریف واقع نشد  و شما یک مورخ و صاحبنظر را در دنیا پیدا نمى کنید که بگوید حسین بن على العیاذ بالله قیام نابجایى کرد، آمد کلمه مردم را تفریق کند، اتحاد را از بین ببرد . خیر، دشمن نتوانست در حادثه ی کربلا تحریفى ایجاد کند . در حادثه ی کربلا هر چه تحریف شده، با کمال تاسف از ناحیه ی دوستان است.         

/ 0 نظر / 11 بازدید