بخش سوم: اصول عاطفی – روانی: عزّت نفس

1-    حسن ظن

زن و مرد باید به یکدیگر خوش گمان باشند، اما برخی عملکردها باعث به وجود آمدن بدگمانی می گردد و به روابط بین زن و مرد خدشه وارد می کند. امام علی «علیه السلام» می فرمایند:کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار می دهد، نباید جز خود را نکوهش کند. (ح 159)

2-    نیک رفتاری

اخلاق خوب داشتن، بسیاری از تندی ها را فرو کش کرده و آتش خشم و کینه را خاموش می کند. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیکوست. (ح 38) دل های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند . (ح 50)

/ 0 نظر / 9 بازدید