حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی همیشگی تاریخ:

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی عبادت و بندگی

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی حجاب و عفّت

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی علم و دانایی

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی فصاحت و بلاغت

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی زهد و بی آلایشی

-حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی شجاعت و شهامت

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی قوت قلب

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی ایثار و بخشش

- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی مروّت

/ 0 نظر / 9 بازدید