منابع:

  1. شبیری، اعظم، سیمای زینب در آینه ی تاریخ، مرکز نشر هاجر، قم، چاپ دوم، بهار 1387 ه.ش.
  2. پیام های عاشورا، پژوهشکده ی تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، قم، سال 1379 ه.ش.
  3. قمی، عباس، در کربلا چه گذشت،  انتشارات جمکران، قم، چاپ 14، زمستان 1381 ه.ش.
  4. محمدی ری شهری،محمد، میزان الحکمه، ج 2 ، دارالحدیث، قم، چاپ چهارم،1383 ه.ش.
/ 0 نظر / 6 بازدید