- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی فصاحت و بلاغت:

از شخصیت های بارز آسمانی که  در نظم و نثر قدرت و نبوغی دارند، حضرت زینب «سلام الله علیها» می باشد. در نظر اهل سخن خطب مهیج او مانند سخن متقن و محکم و رقیق و حکیمانه ی پدرش حضرتندکی فرو نشیند. علی « علیه السلام» و مادرش حضرت فاطمه ی زهرا «سلام الله علیها» بوده و در نظم و شعر و ادب و سخن موزون هم چون پدرش کلمات را در قالب ا لفاظ موزون چنان می ریخت که هر شنونده را بر خود می لرزانید.

یک نمونه از اشعار آن حضرت از این قرار است که برای آخرین بار امام حسین «علیه السلام» عازم بود. زینب «سلام الله علیها» فرمود:

فمهلا اخی قبل الممات هنیئه                                                                                                                                                              لتبرر منی لوعه و غلیل

ای برادر لحظه ای پیش از مرگ توقف کن، تا جمال زیبای تو را بار دیگر خوب ببینم، شاید نهیب آتش فراق به زیارت آن سرور خوشخرام اندکی فرو نشیند. 

/ 0 نظر / 11 بازدید