بخش دوم: اصول اخلاقی – تربیتی (2):

  • رعایت حقوق

مقدمه ی رعایت حقوق، داشتن تدبیر در زندگی است و مدبّر بودن یک فرد در زندگی معلول مسئولیت پذیری فرد است.

انسان، در مقابل نعمت ها و وعده ها در زندگی مسئولیت دارد. حضرت می فرمایند: کمترین حقّ خدا بر عهده ی شما این که از نعمت های الهی در گناهان یاری نگیرید. ( ح 330) همسر و زندگی نعمت الهی هستند، انسان باید بداند که در ارتباط با آن ها در مقابل خداوند مسئولیت دارد. ازدواج یک عهد است. هر یک از مرد و زن با پیمان ازدواج با هم عهد می بندند و در برابر این عهد مسئولیت دارند. باید دقت کنند که خدایی نکرده به هم ستم روا ندارند، یکدیگر را آزار ندهند و ... . امام علی « علیه السلام» می فرمایند: کسی که چیزی از او خواسته اند تا وعده نداده، آزاد است. (ح 336)

  • بخشش و گذشت:

این جمله همواره گوش همگان را نوازش داده است که بخشش از بزرگان است. زن و مرد اگر هر کدام، منیّت را کنار بگذارند، آنگاه به هنگام بروز مشکل و ناراحت کردن یکدیگر در عذر خواهی و عذر پذیری پیشی می گیرند.امام علی «علیه السلام» به مردان توصیه ای جالب می فرمایند: نیش زن شیرین است. (ح 61) آیا این جمله جای تأمل ندارد؟؟؟ زوجین نه تنها باید به هنگام عذر خواهی یکدیگر را ببخشند، بلکه بایستی اگر در این میان، آنچه را دوست نداشتند طرف مقابل انجام دهد و رنجششان به خاطر آن عمل بوده، به طرف مقابل بگویند تا از بروز دوباره ی آن جلوگیری کنند. لذا در این زمان، تذکر اشتباهات از ناحیه ی کسی که همراه همیشگی او در زندگی است ارزشمند است. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: آن کسی که تو را هشدار دهد مانند کسی است که تو را مژده داده. (ح 59) باید دقت داشت که انسان مغرور پذیرای پند نیست، چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: آفت پند پذیری، غرور است. (ح 282)

/ 0 نظر / 9 بازدید