اصول تقویت کننده ی مودت و رحمت از دیدگاه امام علی « علیه السلام» در نه

بخش اول: اصول عبادی – اعتقادی:

  1. ایمان      *در نظر گرفتن رضایت خدا و یاد مرگ      *مراعات حقوق انسانی      *مراعات صبر
  2. تقوا        * رعایت حدود الهی         * بازداشتن خانواده از حرام             * خوب همسرداری               *اعتدال در امور عبادی
  3. حیا         *در اندیشه (در نظر گرفتن عقل و شرع)      *در فرج (عفّت و پاکدامنی)           *در نگاه (غضّ بصر)          *در کلام (صداقت، امانتداری، نکو سخن گفتن)       * در حسن معاشرت (کسب روزی حلال، قناعت)

بخش دوم: اصول اخلاقی – تربیتی:

  1. کرامت نفس        *احترام و تکریم *مشورت کردن
  2. رعایت حقوق انسانی          * وجود تدبیر در زندگی (مسئولیت پذیری)               *
  3.  بخشش و گذشت

بخش اول: اصول عاطفی – روانی:

  1. عزّت نفس            * حسن ظن          * نیک رفتاری
  2. رفق و مدارا          *تغافل
  3. سازگاری
/ 1 نظر / 17 بازدید