بخش اول: اصول عبادی – اعتقادی - تقوا

در این رابطه حضرت می فرمایند: با تقوا، عمل اندک فراوان است. (ح 95) حتی کوچکترین کاری که انسان از روی ترس از خدا و به خاطر خدا انجام می دهد، ارزش پیدا می کند. گاهی ممکن است زن یا مرد، با ناسپاسی و عدم سپاس گذاری طرف مقابل روبرو گردد، در این میان، وظیفه ی هر یک از زن و مرد چیست؟ امام علی «علیه السلام» می فرمایند: ناسپاسی مردم، تو را از کار نیکو باز ندارد. ( ح 204) کسی که خدا را در نظر می گیرد، اصلاً سپاس گذاری دیگران برایش اهمیتی ندارد.

  • انسان با تقوا، حدود الهی را رعایت می کند. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: از خدا بترسید، زیرا شما در پیشگاه خداوند مسئول بندگان خدا هستید، خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سر باز نزنید، اگر خیری دیدید برگزینید و اگر شری دیدید از آن دوری کنید. (خ 167/5) هر یک از زوجین، متوجه مسئولیت خود در نزد خداوند هستند، پس هر عملی که به تقویت مودت و رحمت کمک می کند، را انجام می دهند و آن عمل را با رغبت انجام می دهند و اگر عملی موجبات کدورت و تیرگی روابطشان می گردد را ترک می کنند.
  • انسان با تقوا، حدّ اعتدال را در امور عبادی رعایت می کند. زیرا عده ای هستند که به دلیل افراط در امور عبادی، از امور عادی زندگی اشان غفلت می کنند و همین مسأله، موجب می شود که تا حقوق زوجین مراعات نگردد. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: هر گاه مستحبات به واجبات زیان برساند، آن را ترک کنید. (خ 279)
  •  انسان با تقوا، خوب همسرداری می کند. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. (ح 136) آیا خوب شوهرداری کردن، غیر از اطاعت از همسر وغیر از مراعات حقوق همسر و غیر از برآورده کردن نیازهای طبیعی و مشروع همسر است؟ 
/ 0 نظر / 12 بازدید