بخش دوم: اصول اخلاقی – تربیتی کرامت نفس:

1-    احترام و تکریم؛ کسی که حرمت و احترام طرف خود را نگاه می دارد، در حقیقت احترام خود را حفظ می کند. زوجی که به تحقیر همسر خود در مقابل دیگران می پردازد، کم کم کینه و نفاق در وجودشان به وجود می آید و مهر و محبت و آرامش از میانشان رخت بر می بندد و این گونه بی ادبی برخورد کردن به یکدیگر، به فرزندان انتقال می یابد و این اصلاً خوب نیست. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: خویشاوندانت را گرامی بدار، چراکه آنان پر و بال تو می باشند که با آن پرواز کنی و ریشه ی تو هستند، که به آنها باز می گردی و دست نیرومند تو می باشند که با آن حمله می کنی. (ن 32/120) پشتیبانی افراد خانواده از یکدیگر معلول حرمت نگاه داشتن شخصیت افراد و ارزش گذاشتن برای شخصیت آنها در نظر دیگران است. لذا امام علی « علیه السلام » در جای دیگر می فرمایند: باید خردسال شما از بزرگان شما پیروی کنند و بزرگان شما نسبت به خردسالان مهربان باشند. (خ 166) انسان هر مقدار هم که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی نیاز نیست، که او را با زبان و دست دفاع کنند. ( خ 23/7)

2-    مشورت کردن:

زن و مرد نباید در زندگی، خود رأی باشند، بلکه باید در کارها با یکدیگر مشورت کنند. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: هر کس خود رأی شد، به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل های آنان شریک شد. (ح 161) هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. (ح 54) اگر زن و شوهر تصمیم داشتند با فرد دیگری در ارتباط با مسأله ای مشورت کنند، باید در مشورت به نکات زیر توجه داشته باشند، امام علی «علیه السلام » می فرمایند: 1. آن فرد ترسو نباشد (زیرا در انجام کارها روحیه ی انسان را سست می کند) 2. آن فرد بخیل نباشد (زیرا تو را از نیکوکاری باز می دارد و از تنگدستی می ترساند) 3. آن فرد حریص نباشد (زیرا حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می دهد).

/ 0 نظر / 10 بازدید