ذکر نمونه ای از خطبه های آن حضرت از جمله خطبه ی آن حضرت در کوفه:

مردم کوفه با دیدن حضرت زینب «سلام الله علیها» شروع به ناله زدن کردند، آن حضرت از مردم خواستند تا ساکت شدند، و آنان ساکت شدند، سکوت همه جا را فرا گرفت و آن حضرت در میان آنان خطبه ای ایراد فرمودند که به دو بخش اصلی تقسیم می شود: یک قسمت از کلام ایشان مستقیماً با اهل کوفه بود و در قسمت دیگر به ذکر فضایل و مناقب امام حسین «علیه السلام» پرداختند و به آنان گوشزد فرمودند که شما با وجود این ویژگی ها امام حسین «علیه السلام» را به شهادت رسانیدید. حضرت زینب «سلام الله این گونه فرمودند:

  1. در ارتباط با خلق و خوی آن ها:

*ای اهل کوفه، شما ، اهل پیمان شکستن و عقب کشیدن هستید. * ای اهل کوفه، شما ، اهل گزافه گویی ، خودبینی و دوغ گویی هستید.

  1. در ارتباط با شیوه ی آن ها در زندگی:

*ای اهل کوفه، شیوه ی شما ، تملق گویی کنیزان و کرشمه نوازی دشمنان است.  * ای اهل کوفه، شیوه ی شما ، این بوده که پیمان را وسیله ی دغلی قرار داده بودید.

2. در ارتباط با تشبیهاتی که در  مورد اهل کوفه به کار بردند:

* ای اهل کوفه، شما مانند زنی که رشته ی محکم خود را وامی تابد می مانید. * ای اهل کوفه، شما سبزه ی پهنزار و زیور گورستان ها هستید. * ای اهل کوفه، (شما به واسطه ی شهید کردن سید الشهدا به خود بدی کردیدکه ) بر پیشانی شما سکه ی خواری و گدایی زدند.

3. در ارتباط با سزای عمل کوفیان به سبب کشتن آل الله:

*به واسطه ی کار نابه هنجار شما جای تعجب نیست، چه بسا آسمان از هم فرو ریزد و زمین بپاشد و کوه ها با خاک یکسان شود.

4. در ارتباط با عاقبت کار کوفیان به سبب به شهادت رساندن خاندان رسول خدا:

*به واسطه ی بدی که به خود روا داشتید خداوند بر شما خشم کرد و عذاب ابدی برای شما خواهد بود.

*نابودی، نابودی، نابودی، سرنگونی و عذاب رسواکننده ی آخرت برای شما خواهد بود. *در قالب شعری فرمودند: می ترسم عذابی همچون عذاب ارم بر شما بیاید.

5. در ارتباط با اوصاف سید الشهدا می فرمایند:

*زاده ی خاتم نبوت و معدن رسالت بود. * سید جوانان اهل بهشت بود. * ستاد نبرد و پناهگاه جمع شما بود.  * جایگاه آرامش و سازش بود.  * درمان کننده ی درد شما بود. * نگهدار شما از پیش آمد های بد بود . * مرجع شما در زمان گرفتار شدن به ستیزه جویی ها بود. * تکیه گاه شما بود ، چراکه منطق درست شما بر او تکیه داشت.  * چراغ راه بود. ( در کربلا چه گذشت،  عباس قمی، انتشارات جمکران، قم، زمستان 1381 ه.ش، چاپ 14)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید