نمونه هایى از تحریف های لفظی

تحریف و جعل کردند که قاصدى براى اباعبدالله علیه السلام نامه اى آورده بود و جواب مى خواست، آقا فرمود که سه روز دیگر بیا از من جواب بگیر. سه روز دیگر که سراغ گرفت، گفتند: آقا حرکت کردند و امروز عازم رفتن هستند. او هم گفت پس حالا که آقا مى روند، بروم ببینم جلال و کوکبه ی پادشاه حجاز چگونه است. رفت و دید آقا خودش روى یک کرسى نشسته و بنى هاشم روى کرسیهاى چنین و چنان. بعد محملهایى آوردند، چه حریرها، چه دیباجها، چه چیزها در آنجا بود . بعد مخدرات را آوردند و با چه احترامى سوار این محملها کردند .اینها را مى گویند تا ناگهان به روز یازدهم گریز مى زنند و مى گویند اینها که در آن روز چنین محترم آمدند روز یازدهم چه حالى داشتند .

حاجى نورى مى گوید: این حرفها یعنى چه ؟ این تاریخ است که مى گوید: امام حسین علیه السلام در حالى که بیرون می آمد این آیه را مى خواند: « فخرج منها خائفا یترقب ، یعنى در این بیرون آمدن خودش را به موسى بن عمران که از فرعون فرار مى کرد تشبیه کرده است، قال عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل ، یک قافله ی بسیار بسیار ساده اى حرکت کرده بود .
مگر عظمت اباعبدالله به این است که یک کرسى مثلاً زرین برایش گذاشته باشند ؟ !
یا عظمت خاندان او به این است که سوار محمل هائى از دیباج و حریر شده باشند ؟ !
اسبها و شترهایشان چطور باشد، نوکرهایشان چطور باشد ؟ !

نمونه ی دیگر از تحریف در وقایع عاشورا که یکى از معروفترین قضایا شده است و حتى یک تاریخ هم به آن گواهى نمى دهد قصه ی لیلا مادر حضرت على اکبر است. البته ایشان مادرى به نام لیلا داشته اند، ولى حتى یک مورخ نگفته که لیلا در کربلا بوده است. اما ببینید که چقدر ما روضه ی لیلا و على اکبر داریم، روضه ی آمدن لیلا به بالین على اکبر .!

آن چیزى که بیشتر دل انسان را به درد می آورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخى کمتر واقعه اى است که از نظر نقلهاى معتبر به اندازه ی حادثه ی کربلا غنى باشد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید