بخش اول: اصول عبادی – اعتقادی حیا (2)

  • در کلام

1-    صداقت:

انسان با حیا، از دروغ گویی می پرهیزد، چراکه ثمره ی آن بی اعتمادی است و زندگی که با بی اعتمادی پایه گذاری گردد، زیاد دوام نمی آورد. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: میزان راستگویی مرد به اندازه ی جوانمردی اوست. (ح 47) زن و شوهر نزدیک ترین افراد به هم هستند، آن ها قرار است عمری را کنار هم باشند، باید با هم رو راست باشند، اما باید دقت داشته باشند که گاهی همه ی راست را گفتن هم ممکن است، جرقه های اختلاف میان زن و مرد را شعله ور سازد. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: آنچه نمی دانی مگو، بلکه همه ی آنچه را که می دانی، مگو. ( ح 382)

2-    رازداری:

انسان باحیا، رازدار زندگی همسر و فرزندانش می باشد واین فرد اجازه ندارد هر آنچه که در زندگی اش اتفاق می افتد، بدون اذن همسرش در اختیار دیگران قرار دهد، حتی اگر آن فرد، خانواده یا دوستان او باشند. چرا که امام علی «علیه السلام» می فرمایند: اندیشه ی صحیح به رازداری است. (ح 48)آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در دست اوست.(ح 162) سینه ی خردمند، صندوق راز اوست. (ح 6)

3-    سخن نیکو گفتن:

انسان با حیا، مراقب سخن گفتن خود هست، چراکه سخن نسنجیده ممکن است عواقب بدی به دنبال داشته باشد. امام علی «علیه السلام» می فرمایند: بسا سخن که از حمله ی مسلّحانه کارگرتر است. (ح 394) آنگاه که باید سخن درست گفت، در خاموشی خیری نیست، چنان که در سخن نا آگاهانه خیری نخواهد بود. ( ح 182) لذا انسان باید مراقب زبان خود باشد، امام در این رابطه می فرمایند: زبان تربیت نشده، درنده ای است که اگر رهایش کنی می گزد. (ح 60)

4-    حسن معاشرت:

انسان با حیا، حتی در معاش خود دقت می کند. چنین انسانی در زندگی به دنبال کسب حلال است، امام علی «علیه السلام» می فرمایند: خوشا به حال کسی که کسب و کار او پاکیزه است. ( ح123) انسان با حیا درکسب طیّب و طاهر، قناعت می کند، چراکه حضرت علی «علیه السلام» می فرمایند: قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد. ( ح 475) هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست. از امام در ارتباط با آیه ی «فلنحیینه حیاه طیبه، (نحل/97)» سوال شد؟ امام فرمودند: زندگی با قناعت است. (ح 273) آن که میانه روی کند تهیدست نمی شود. (ح 140)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید