بخش سوم: اصول عاطفی – روانی رفق و مدارا:

 تغافل:

چه بسیار افرادی که به هنگام بروز اختلاف بین خود و دیگران، به جای تغافل و چشم پوشی کردن، به فحّاشی کردن و توهین کردن تمسک می جویند. حالا اگر این اختلاف بین زوجین باشد و آنها بخواهند تغافل نداشته باشند، آیا پس از فرو کش کردن خشم، از گفته های خود پشیمان نخواهند شد؟ امام علی « علیه السلام» می فرمایند: سزاوارترین مردم به هنگام عفو کردن، تواناترین آن ها به هنگام کیفر کردن است. (ح 52) خود را به بی خبری نمایاندن و چشم پوشی، از بهترین کارهای بزرگواران است. ( ح 222)

/ 0 نظر / 9 بازدید