- حضرت زینب «سلام الله و علیها»، الگوی شجاعت و شهامت و قوت قلب و ایثار

حضرت زینب «سلام الله و علیها»، عظمت خداوند در نظرش مجسم بود، لذا غیر خدا را کوچک و بلکه فاقد اثر و هیچ می دانست «عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم» لذا از هیچ کس و هیچ چیز هراس نداشتند. ایشان زنی بودند که چون مردان بر سر دشمن فریاد می زدند، توبیخشان می کردند، تحقیرشان می نمودند و از احدی هم هراس به دل راه نمی دادند. در روز عاشورا در میان آن همه شمشیر و آن همه کشته فریاد می زدندکه آیا در میان شما مسلمان نیست؟ آیا مرد نیستید؟ آیا غیرت ندارید؟ و در مجلس ابن زیاد هم با بی اعتنایی به سوالات او ، او را تحقیر می کند و او را فاسق و فاجر معرفی می کند. ( سیمای زینب در آینه ی تاریخ، ص88)

حضرت زینب «سلام الله و علیها»، به قدری نیرومند و به اندازه ای با شهامت بودند که نه تنها در برابر ابن زیاد در دربار شومش اظهار قوت قلب می نمودند و او را از یک تصمیم ناپسند باز داشتند و او را به عنوان پسر مرجانه خطاب کردند، بلکه در بازار عمومی که مردم به تماشا آمده بودند از هیچ نیرویی بیمناک نشدند و چون قهرمانی دلاور در برابر سیل مردم شروع به خطبه خواندن و کلمات مهیج که همه را به گریه انداختند، پرداختند. ( حضرت زینب کبری، صص 16 و 17 )

حضرت زینب «سلام الله و علیها»، در خانواده ای بخشنده و ایثارگر تکامل یافت، که ما یحتاج خود را برای بهبود وضع زندگی مردم خرج کردند و دیگران را بر خود مقدم می داشتند. حضرت علی « علیه السلام» می فرمایند: تقدم دیگران بر خویش نشانه ی بزرگواری است.(سخنان امام علی «علیه السلام»، غرر الحکم، ص 17، ش 453) ( سیمای زینب در آینه ی تاریخ، ص62)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید