بخش سوم: اصول عاطفی – روانی سازگاری:

 

تنها زمانی زوجین با یکدیگر سازگاری خواهند داشت که،:

* خود پسندی و فخر فروشی را از خود دور کنند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: خودپسندی مانع رشد است و می فرمایند: با یاد کردن از مرگ، تکبر و خود بزرگ بینی را رها کن. (ح 398) اگر زوجین به این صفت رذیله مبتلا باشند، فقط خود را می بینند و کمتر گذشت می کنند و زمینه ی بروز اختلاف میانشان فراهم می شود.

* کینه توز نباشند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: بدی را از سینه ی دیگران با کندن آن از سینه ی خود ریشه کن نما.(ح 178) فرد کینه توز همواره در توهم و پیش داوری و افسردگی و وسواس به سر می برد و چنین فردی نمی تواند زندگی آرامی داشته باشد.

* لجباز نباشند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: لجاجت، تدبیر را سست می کند. ( ح 179) این فرد، تنها به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود با هر قیمتی است، حتی اگر آن مسأله مخالف عقل و شرع باشد.

* دور اندیش باشند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: حاصل کوته فکری پشیمانی و حاصل دور اندیشی سلامت است. (ح 181)

* از بروز اختلاف واهمه داشته باشند و تمام تلاش خود را برای بستن راههایی که منتهی به بروز اختلاف و درگیری می گردد، بکنند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: اختلاف نابودکننده ی اندیشه است. (ح 215)

*خشم خود را کنترل کنند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: تند خویی نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است. (ح 255) گاهی فرد در حالت خشم، الفاظی را به کار می برد که گاه ممکن است، حتی پشیمانی هم برایش سودی نداشته باشد.

* حسادت را از وجود خود بزدایند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: سلامت تن در دوری از حسادت است. (ح 256)

* غیبت را کنار بگذارند؛ چراکه امام علی «علیه السلام» می فرمایند: غیبت کردن، تلاش ناتوان است. (ح 460)

/ 0 نظر / 7 بازدید